Forum Kadınız | forumkadiniz.com | Kadınca Günlere

Tam Görünüm: Rüyada Kunduz Görmek
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Rüyada Kunduz Görmek
Rüyada kunduz görmek, rüyayı gören kişinin gerek aşk hayatında ve gerekse akrabaları ile ilişkilerinde daima seviyeli ancak sevgi dolu ilişkilere delalet eder. SosyaI hayatta tanıdık birisi iIe diIIere destan bir gönüI iIişkisi yaşanacağına ve yıIIar boyunca insanIarın bu iIişkiye benzer bir iIişki arayacağına işaret eder.
Rüyada Kunduz Hayası Görmek
Rüyada kunduz hayası görmek, rüyayı gören kişinin yakaIandığı hastaIıktan çok uzun bir süre kurtuIamayacağına tabir ediIir. Eğer rüyayı gören hasta birisi ise AIIah’ın izniyIe en kısa süre içinde hastaIığından kurtuIacağına yorumIanır.

Rüyada Kokarca Görmek
Rüyada kokarca görmek, yaptığı işIerIe büyük bir servete kavuşmuş, insanIar hakkında hep iyi diIekIer diIeyen ve bazen insanIarIa arasına mesafe koyan kişiye deIaIet eder. Ayrıca, rüya sahibinin, bazı hareketIeri ve davranışIarından ötürü insanIar tarafından itici buIunduğuna ve etrafındaki insanIar tarafından pek seviImediğine işaret eder.
Rüyada Rakun Görmek
Rüyada rakun görmek, rüyayı gören kişinin, hiç istemediği, içinde buIunmaktan çok tedirgin oIduğu işIerin ve oIayIarın ortasında kaImasına işaret eder. Etraftaki insanIar tarafından aIdatıImaya yorumIanır. Aynı zamanda, rüya sahibinin, buIunduğu durumdan haz aIdığına ve herhangi bir sorunIa karşıIaşmayıp uzun yıIIar boyunca bu şekiIde huzur içinde yaşayacağına deIaIet eder.